เรื่องความสะอาดภายในบ้านเป็นเรื่องที่ต้องดูแลเอาใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะความสะอาดนั้นส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของคนในครอบครัว หากบ้านแปรเปลี่ยนจากที่อยู่อาศัยกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและต้นเหตุที่ทำให้คนในบ้านไม่สบายหละก็คงไม่เป็นเรื่องที่ดีแน่ ๆ นอกจากความสะอาดภาพรวมที่ต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมอแล้ว เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างความสะอาดตามมุม ตามจุดเล็ก ๆ ก็เป็นอีกสิ่งที่ที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันค่ะ 

ล่าสุด

Copyright © 2020-2023 ideabaan.com all right are reserved.